SONG SINH ĐỒNG TẾẢnh của Diệp Hải Dung, Australia (Hình chụp tại nhà thờ Marrickville – Sydney. Kỷ niệm năm Linh Mục)

Là linh mục

Là mục nát cách linh thiêng

Thành tro, thành men, thành muối

Chết cho chính mình để đời phục sinh.

(Trích thơ của Hương Kinh Trà Lũ)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền