VIỆT NAM - Viện Nghiên Cứu Phát Triển (Institute of Development Studies, IDS), một cơ quan nghiên cứu độc lập, quy tụ nhiều trí thức hàng đầu Việt Nam, vừa công bố quyết định tự giải thể vào ngày 14 Tháng Chín, 2009, để biểu thị sự phản đối Quyết Ðịnh 97 của chính phủ Việt Nam.

Quyết Ðịnh 97 bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay, 15 Tháng Chín, với nội dung được hiểu nhằm ngăn cản sự phản biện của cá nhân và tổ chức.

Trong bản công bố dài gần ba trang, IDS tóm tắt những điểm chính và phân tích tỉ mỉ những điều mà Viện cho là “sai phạm nghiêm trọng” của Quyết Ðịnh 97, như: “không phù hợp với khách quan thực tế của cuộc sống,” “phản khoa học, phản tiến bộ, và phản dân chủ.”

Từ Hà Nội, viện trưởng IDS, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, nhận định với Người Việt, rằng “Nhà nước có vai trò quan trọng, nhưng nhà nước không phải là tất cả. Nếu họ chỉ nghĩ tới quyền lực của mình mà gây khó khăn cho hoạt động của người dân, thì cũng không thể cản được sự phát triển không thể cưỡng được của đất nước.”

Tiến Sĩ Quang A nói rằng IDS đã gởi công bố đi khắp nơi, nhưng “không báo chí chính thống nào trong nước đưa tin.”

Công bố của IDS viết rằng, họ đã thảo luận để “phân tích những chỗ sai cả về thủ tục và nội dung của quyết định.” Và “với ý thức tôn trọng chính phủ và thủ tướng, cũng như để biểu thị thiện chí của tổ chức,” IDS gửi thư “nêu rõ với thủ tướng những chỗ sai của Quyết Ðịnh 97” và “đề nghị cách giải quyết nhằm tránh các hệ quả bất lợi” về nhiều phương diện.

Quyết Ðịnh 97 được chính phủ CSVN ban hành cuối Tháng Bảy vừa qua, ghi rõ: “Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, cần phải gởi ý kiến phản biện đó cho các cơ quan đảng và nhà nước có thẩm quyền, chứ không được công bô công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học công nghệ“

Ngay sau khi được công bố, Quyết Ðịnh 97 đã gặp nhiều phản ứng không đồng ý từ giới nghiên cứu trong và ngoài nước.

Ông Phạm Bích San, Giám đốc văn phòng tư vấn phản biện và giám định xã hội, nhận định, “Bản chất của khoa học là công khai. Chỉ có công nghệ là bí mật chứ các kết quả nghiên cứu khoa học thì cần được công bố rộng rãi. Các tổ chức khoa học công nghệ tư nhân có kết quả nghiên cứu thì họ có thể công bố, đúng hay sai thì giới khoa học sẽ bàn luận, đánh giá”.

Một số nhà trí thức khác kết luận rằng, “Ông Nguyễn Tấn Dũng bịt miệng cả nước!”

Trang mạng Bauxite Việt Nam Info (www.bauxitevietnam.info) đã đăng lời chia buồn cùng IDS, và lấy làm tiếc nhà cầm quyền hiện nay là “một thể chế chỉ biết đối phó và đối phó hết việc này đến việc khác mà không chịu đốt đuốc soi vào mình đã hết sức lỗi thời.”

Bauxite Việt Nam Info tuyên bố sau 5 tháng hoạt động liên tục, sẽ đóng cửa trang mạng một ngày (vào ngày 15/9) để “để tang cho IDS.”

IDS viết rằng, tất cả các kiến nghị lên thủ tướng “đều đã không được chấp nhận.”

Trước một quyết định mà Viện IDS cho là “hạn chế đến mức vô lý quyền nghiên cứu của một tổ chức khoa học”, viện nghiên cứu phát triển IDS đi đến quyết định tự giải thể vì “không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mệnh đã xác định trong mục tiêu ghi vào điều lệ của mình.”

IDS viết trong công bố, rằng quyết định 97 “sẽ làm nặng nề thêm thực trạng thiếu công khai minh bạch” tạo ra hậu quả “rất nguy hại cho việc xây dựng và thực thi pháp luật, và “làm trầm trọng thêm tình trạng tụt hậu hiện nay của đất nước.”

Ðược thành lập vào cuối năm 2007, mục đích của hội IDS là giúp các nhà khoa học phát huy năng lực cũng như tiếng nói độc lập của mình, và hỗ trợ Nhà nước trong việc điều chỉnh kịp thời những chủ trương bất cập, và đóng góp chất xám cho xã hội.

Trong số báo ngày mai, Người Việt sẽ đăng tải nguyên văn cuộc phỏng vấn Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS, được thực hiện một ngày trước khi Quyết Ðịnh 97 có hiệu lực thi hành.

(Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=101284&z=1)