TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH # 2

3- Jordan. 4- Núi Chúa bị cám dỗ. 5- Cana

Đất Thánh hôm nay càng ngày càng giầu đẹp, ngày nào cũng tấp nập khách hành hương đến viếng thăm, nhà cửa phần lớn là nhà hộp lầu đúc nhiều tầng, hệ thống giao thông thật hiện đại…

4- Sông Gio-đan: (Mc 1, 2-8) Gần biển chết, nơi ông Gioan Tẩy giả xuất hiện trong hoang địa, là Tiền Hô của Chúa Cứu Thế kêu gọi người ta sám hối, chịu phép rửa để được ơn tha tội. Nơi đây, Chúa Giêsu từ Nadaret đến và được ông Gioan làm phép rửa cho. Sông sâu, chiều ngang rộng từ 10 đến 12 mét, nước trong vắt, có cá trê và cá sặt bơi lội. Người ta xây đất nơi đây thành những trung tâm kính nhớ, buôn bán nước sông, vật lưu niệm và các tiện nghi khác. Ngày nay, bên bờ sông người ta làm lối đi xuống, ngăn những hàng sào sắt an toàn, để khách hành hương xếp hàng lội xuống sông, diễn lại phép rửa của mình, hết đoàn này đến đoàn khác, thật là tập nập.!

Câu nói khiêm tốn của ông Gioan như sau: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn người, Người đã làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. (Mc 1, 7-8)

Khi Chúa Giêsu đến bờ sông Gio-đan nhờ ông Gioan làm phép rửa: “Vừa bước lên, người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yếu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.” (Mc 1, 9-10)

5- Núi Chúa chịu cám dỗ: (x. Lc 4, 1-2) Núi Chúa bị cám dỗ sau khi chịu phẻp rửa trên sông Giođan, được Thánh Thần dẫn vào hoang địa ăn chay 40 đêm ngày là một hầm núi lớn, có lối đi vào ông đủ hai người đi? nhắc nhớ đến ông Mo-sê qua 40 ngày trên núi Si-nai, con cháu It-ra-en 40 năm trong sa mạc, và 40 ngày tiên tri Ê-li-a đi lên núi Khô-rêp: “Ông Elia dậy, ăn bánh và uống nước, Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi được suốt bốn mươi ngày... (x. 1 Vua 19, 8)

Kính Thánh chép: “Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Gio-đan trở về, và được Thần Khí dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu ma quỉ cám dỗ. …(Lc 4, 1-2). Chúa Giêsu đã nhận Thánh Thần một cách viên mãn để đương đầu với qủi trong cuộc chiến đầu tiên và quyết liệt này: “Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi ! Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.(Lc 4, 3-4) Câu 3 đã nhắc lại Lời Chúa Cha nói khi Đức Giêsu chịu phép rửa trên sông Giođan.

6- Cana (Gioan 2, 1-11): Nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên cho nước trở nên rượu, tại một đám cưới của tín hữu, hiện giờ là ngôi thánh đường hai tầng, nguy nga do dòng Fanxicô coi sóc. Phúc âm kể: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: Họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con. Giờ của con chưa đến. Thân mẫu Người mới nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo...” (Gioan 2, 1-5).

Cana ở Galilê nơi mà ông Philip-phê gọi ông Na-tha-na-en và nói chúng tôi có có gặp Chúa Giêsu. Ông Na-tha-na-en nói: người đến từ Na-da-ret đâu có gì là hay, Kinh Thánh kể: “Ông Philipphê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Na-da-ret, Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-ret, làm sao có cái gì hay được ?” (x. Gioan 1, 45-49)

Cũng tại nơi đây, dấu lạ thứ hai ở Ca-na là Đức Giêsu chữa con của trai một sĩ quan cận vệ của nhà vua sắp chết, nó đang bị bệnh tại Ca-pha-na-um, nói lên quyền năng ban sự sống của Chúa Giêsu. Vậy Người trở lại Galilê là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-pha-na-um. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: “Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu! “Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất.” Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống…” (x. Gioan 4, 46-54)

Sau đó Chúa lên Gierusalem, gần cửa chiên chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha. Vì thế, đoạn này dẫn đến những chủ đề lớn của Phúc âm Gioan như đoạn 5, 19-47 nói công việc của Chúa con, Nước Hằng Sống (x. 7, 37-39), Ánh Sáng đem lại Sự Sống:(8, 12)

Phó tế: Gioan B. Maria Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com