TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH # 4

10-Thành Xê-ra-rê Philipphê. 11- Thành Nain

1- Thành Xêdarê là của Philipphê (Banyas)để phân biệt với một thị trấn khác nằm bên bờ Địa Trung Hải trong đất Palettin. Tử hồ Galilê đi lên phía bắc độ 50 cây số, thành này do quận vương Hêrôđê Philipphê xây vào 2 năm trươc CN để kính nhớ hoàng đế Augutô.

Trên đường đi Giêrusalem, Đức Giêsu đến vùng núi Hermon, kế cận thành Xêrarê Philpphê, nơi mà Đức Giêsu hỏi các môn đệ của Người: “Người ta nói Con Người là ai ?”…Rồi Chúa lại hỏi: Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.. Đức Giêsu nói tiếp: “Còn thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Anh là Phêrô, nghiã là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (x. Mt 16, 13-23)

a/ Tuyên xưng của ông Phêrô: Có lẽ đây chỉ là một cách giải thích tước hiệu Chúa Kitô theo nghĩa Lời ngôn sứ Nathan trong 2 Sam 7, 14. Mặc dầu ông Phêrô chưa hiểu hết ý của lời mình nói; nhưng đây vẫn là một mặc khải của Thiên Chúa, mà Đức Giêsu gọi là Cha.

b/ Tên ông Phêrô: Chúa Giêsu đã đặt tên Phêrô (Kêpha - tiếng Aram) cho con ông Giôna trước rồi (x. Ga 1, 42). Từ đây Phêrô (là Đá) cũng là đặc danh của vị Trưởng Tông Đồ, để tượng trưng cho vai trò riêng của người trong việc thiết lập Hội Thánh của Chúa Kitô.

c/ Hội Thánh: Tương đương với Qahal trong Cựu Ước là cộng đoàn của dân Thiên Chúa chọn. Chúa Giêsu dùng đại danh từ này để chỉ cộng đoàn Mêsia của Người, là cộng đoàn thời sau hết sẽ được thiết lập bằng Giao Ước Mới trong chính máu của Người. (Mt 26, 28)

d/ Hội Thánh của Người là Qahal mới: Chính là Nước Trời trên trần gian, có cơ cấu tổ chức dưới quyền thủ lãnh của Phệrô. Quyền lực tử thần hay âm phủ, nơi giam giữ các kẻ chết, theo quan niệm Do thái xưa (Ds 16, 33). Ở đây có ý nói đến sức mạnh của ma qủy dùng sự dữ để đưa người ta vào con đường tội lỗi và đẩy người ta vào sự chết đời đời. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến Hội Thánh sẽ đứng vững trước sự tấn công của Xatan và Hội Thánh tấn công lại Xatan.

e/ Nói về Chúa chết và sống lại: Người sẽ đi Giêrusalem và chịu nhiều đau khổ và chết; nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Đây là lần thứ nhất các môn đệ công khai xưng nhận Người là Đấng Mêsia.

Ông Phêrô là người quá nhiệt tình đã trở thành người phá ngang, cản trở Thầy, như là cám dỗ Chúa, nên Chúa đuổi Xatan lui đi.

2-Thành Nain (L’glise de Nain /à l’arrière-plan le mont Thabor)

Trên đường từ Galilê đến Giêrusalem, tới một thành phố nhỏ ở chân núi Tarbor gọi là Nain, trong hành trình này có các môn đệ và một số đông những người trung tín đi với Người. Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho con trai duy nhất của bà goá thành này sống lại. (sur la route de Galilée à Jérusalem, vers son ultime mission, Jésus, suivi de ses disciples et de ses fidèles…C’est à Nain, petite ville au pied du mont Thabor, qu’il recontrera la veuve, debout devant…)

Phúc âm kể: Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá…Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói; “Bà đừng khóc nữa!”… Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, Ta bảo anh: hãy chỗi dậy!” Người chết liền chỗi dậy và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giuđêa và vùng lân cận. (x. Luca 7, 11-17)

a/ Con trai duy duy nhất: Trong Lc 8, 42 cũng nói tới ông Trưởng hội đường có người con gái duy nhất mà nó lại sắp chết được sống.

b/ Hãy chỗi dậy/ hãy đứng dậy: Chỉ sự sống lại trong ngày cánh chung, tận thế và qua các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, và chính sự sống lại của Người sau này.

c/ Trao cho mẹ nó (se rendra à sa mère): Chúa Giêsu chạnh lòng thương, đã làm cho thanh niên sống lại trước giữa một đám đông. Gơị lại phép lạ của ngôn sứ Êlia (x. 1 Vua 17, 23)

d/ Ngôn sứ vĩ đại: Chỉ có hai ngôn sứ được Cựu Ước công nhận là đã làm cho người chết sống lại, đó là ông Êlia (x. 1 Vua 17, 17-24)

e/ Giuđêa và vùng lân cận: Miền Giuđêa là toàn lãnh thổ của người Do Thái, kể cả miền Galilê trong đó có Nain; còn miền lân cận có thể là miền đất các dân ngoại ở chung quanh.

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com

(Viết phỏng theo DANS LE PAS DE JÉSUS-CHRIST, Tour Card)