CÁO PHÓ:
Chúng tôi nhận được tin muộn nhưng xin loan báo để anh em linh mục và những người tân quyến cầu nguyện cho
Linh mục Pherô Nguyễn Văn Châu
qua đời ngày 13.1.2010 tại Feldkirch, Áo Quốc.
Lễ an táng đã được cử hành tại Áo quốc và có người em gái tham dự tang lễ.

Cha Phêrô Nguyễn văn Châu đã phục vụ trong giáo phận Feldkirch, Áo quốc trong 20 năm qua.
Cha Phêrô trước đây thuộc giáo phận Saigòn và được gửi sang du học tại Roma vào dầu thập niên 1970.
Sau khi thụ phong Linh mục tại Roma vì thời cuộc không trở lại Việt Nam được
nên đã đi phục vụ tại Âu châu và Áo quốc.

Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn linh mục Phêrô được hưởng nhan thánh Chúa.
Anh em linh mục và cựu sinh viên Trường Truyền Giáo Roma xin thành tâm chia buồn cùng gia quyến Cha Châu.