Cha Lombardi phát biểu trên Đài phát thanh Vatican

ROMA – Trong khi Đại hội Giới trẻ Thế giới vừa kết thúc, linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí của Tòa Thánh, nêu ra “một sự đánh giá rất tích cực" cho Đại hội ở Madrid.

Cha khẳng định trên Đài phát thanh Vatican: “Bây giờ chúng ta phải nghĩ về tương lai, bằng cách mời gọi các người trẻ được ĐTC Biển Đức XVI sai đi truyền giáo hãy dấn thân một cách cụ thể”.

Cha nói trong chương trình tiếng Pháp của Đài phát thanh Vatican: "Lẽ tất nhiên đây là một sự đánh giá rất tích cực, bởi vì số người tham dự Đại hội là quá đông. Chúng ta không chỉ nghĩ đến bốn ngày có sự tham dự của ĐTC Biển Đức XVI, chúng ta cũng đã nghĩ đến sự chuẩn bị, vào thời gian kết nghĩa liên giáo phận, cho sự hiện diện của các bạn trẻ trong các giáo phận khác nhau của Tây Ban Nha, trước khi họ đến Madrid. Và chúng ta cũng nên gợi ra tương lai, và sự dấn thân, bởi vì ĐTC Biển Đức XVI đã giao một nhiệm vụ cho giới trẻ".

Như ĐTC Biển Đức XVI phát biểu trong chuyến bay đưa Ngài đến Madrid, các Đại hội Giới trẻ Thế giới là "một chặng trên con đường dài", mà "Chúa Giêsu Kitô là gốc rễ, nền tảng của đức tin chúng ta, của chứng tá Kitô hữu”.

Bây giờ chúng ta phải nhìn về tương lai: "Người ta đã nhận một ân sủng, đã có một kinh nghiệm, đã có sự hỗ trợ của các bạn trẻ đã tin hoặc cố gắng để tin thực sự. Người ta đã có sự hỗ trợ của Đức Giáo hoàng, hàng trăm Giám mục, rất đông linh mục, bạn bè trong đức tin, và đó là cái gì đã đánh dấu một kinh nghiệm sâu sắc của một cuộc sống trẻ trung".

Cha nói thêm: "Giờ đây, mỗi người cần tìm ra ơn gọi của mình, sự dấn thân Kitô giáo của mình, theo hoàn cảnh của mình. ĐTC Biển Đức XVI đã đưa ra nguyên tắc định hướng chung. Còn việc cụ thể hóa chúng hàng ngày, là phần chúng ta cần tìm ra”.

Cuối cùng nhắc đến bốn ngày ở Madrid của ĐTC Biển Đức XVI, Cha Lombardi cho rằng thời gian chầu Thánh Thể trong buổi canh thức đêm thứ bảy 20-8 là sự kiện đánh động nhất đối với ĐTC Biển Đức XVI.

Cha kể lại: “Khoảnh khắc của sự thinh lặng sâu thờ lạy Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể: là một khoảnh khắc khá ấn tượng. Người ta vừa trải qua một thời điểm khó khăn của bão và gió. Và trong một thời gian rất ngắn, người ta đã tìm thấy sự tập trung để cầu nguyện và chầu Thánh thể. Tìm lại sự thinh lặng này, sự thanh thản và bình yên này của tâm hồn trong việc cầu nguyện giữa một cộng đồng lớn của người trẻ, đó là một thời điểm khá đặc biệt cho ĐTC Biển Đức XVI". (Zenit.org 22-8-2011)