“Một cuộc gặp gỡ cá nhân và trực tiếp giữa Đức Thánh Cha với anh chị em giáo dân tại Mễ Tây Cơ và Cuba. Đó chắc chắn là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tông du vừa kết thúc.” Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh nhận định như trên với tờ Quan Sát Viên Rôma hôm 30 tháng Ba, một ngày sau khi cha về đến Rôma. Ngài nói thêm: “Thật ra phải nói đó là một cuộc gặp gỡ với tất cả các dân tộc thuộc châu Mỹ La Tinh.”

“Theo cái nhìn của hàng trăm triệu người Công Giáo tại Mỹ Châu thì đây là một bước trọng yếu xác nhận sự quan tâm và chăm sóc của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đối với họ, tiếp theo sau sự tham dự trực tiếp của Đức Giáo Hoàng tại Thượng Hội Đồng Mỹ Châu La Tinh nhóm họp tại Aparecida vào năm 2007”

"Chuyến tông du này là một thông điệp rất rõ ràng, một sự khích lệ lớn lao đối với Giáo Hội ở hai quốc gia nói trên, đặc biệt khi ngài thẳng thắn đòi hỏi một không gian rộng hơn cho sự hiện diện của Giáo Hội và cho tự do tôn giáo - không phải để bảo vệ các đặc quyền của Giáo Hội nhưng để tạo điều kiện cho Giáo Hội phục vụ, đóng góp hiệu quả hơn cho công ích, cho việc xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, công bình hơn, hòa giải và hòa bình hơn. Đức Giáo Hoàng là đầu mục tử của toàn thể Giáo Hội Công giáo, và chủ yếu là nhờ sức sống của Giáo Hội mà sứ vụ đức tin của ngài đến được với cuộc sống của người dân."

"Thật là một kinh nghiệm đáng kể khi chúng ta nhận ra trọng tâm về mặt siêu nhiên của cuộc hành trình khi nhìn Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 kính viếng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng trong tư cách một người hành hương."

"Sẽ có những người tiếp tục nói về những cuộc gặp gỡ đã không xảy ra: một cuộc thăm viếng Đền Thánh Đức Mẹ Guadelupe, một cuộc gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Cuba hay với những nạn nhân của Maciel ... Đức Giáo Hoàng không phải luôn luôn có thể làm tất cả mọi thứ Ngài muốn làm trong một chuyến đi rất ngắn, nhưng những ai lắng nghe Ngài nói sẽ hiểu tinh thần và ý định của Ngài, những ai theo Ngài thì sẽ biết sự mạch lạc và sự dũng cảm gói ghém trong thông điệp của Ngài. Cuộc gặp gỡ thật vĩ đại, bao gồm tất cả các cuộc họp cá biệt, đã diễn ra, thật sâu sắc, tự nhiên và chân thành. Đó chính là sứ vụ của đức tin, hy vọng mà Đức Giáo Hoàng đã ước mong được trao ra."