Ở tuổi 79, Đức Hồng Y người Á Căn Đình Leonardo Sandri sẽ thôi giữ chức vụ đứng đầu Thánh Bộ Các Giáo Hội Đông Phương vào tháng Giêng tới đây, sau khi đứng đầu bộ này trong 15 năm qua. Ngài vẫn tiếp tục là thành viên của một số Bộ khác.

Đức Hồng Y Leonardo Sandri là một nhà ngoại giao rất có kinh nghiệm, từng là sứ thần tại Mễ Tây Cơ và Venezuela. Ngài cũng chịu trách nhiệm thông báo cái chết của Đức Gioan Phaolô II với thế giới vào tháng 4 năm 2005.

Đức Hồng Y Leonardo Sandri, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1943, là Hồng Y từ tháng 11 năm 2007 và là phó niên trưởng Hồng Y đoàn kể từ tháng Giêng năm 2020. Ngài là bộ trưởng Bộ Giáo hội Đông phương từ năm 2007 đến năm 2022, phụ trách 22 Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Ngài phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa thánh từ 1974 đến 1991 trong một số nhiệm vụ ở nước ngoài, bao gồm cả với tư cách là quan sát viên thường trực của Tòa thánh trước Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu từ 1989 đến 1991, và ở Rôma với tư cách là Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trong các vấn đề chung từ 1999 đến 2007.

Hôm 21 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Claudio Gugerotti, hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc, làm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, kế nhiệm Đức Hồng Y Leonardo Sandri.

Đức Tổng Giám Mục Gugerotti, người Ý, năm nay 67 tuổi, thuộc tu hội Cha Nicola Mazza, thụ phong linh mục cách đây 40 năm (1982), tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương Đông phương tại Đại học “Cà Foscari” ở Venezia, và đậu Cử nhân phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện thánh Anselmo, và Tiến sĩ các khoa Giáo hội Đông phương tại Giáo hoàng Học viện Đông phương ở Roma.

Cha từng phục vụ tại Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, từ năm 1985, và 12 năm sau được thăng Phó Tổng thư ký Bộ này từ năm 1997 và năm 2002, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, bắt đầu tại Cộng hòa Georgia, Armeni, và Azerbaijan, rồi năm 2011, được Đức Bênêđíctô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, và từ hai năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc.