CHÚA BA NGÔI TRỜI ƠI YÊU QUÁ

Hàng ngày chúng ta làm dấu Thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Tại sao một Chúa lại có ba ngôi? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Đã yêu thì luôn có liên hệ trái tim với trái tim. Thế nên, Thiên Chúa là tình yêu thì không thể cô độc một mình, nhưng là liên hệ tình nghĩa Cha-Con-ThánhThần.

1. TÌNH. Thiên Chúa là tình yêu. Tình Chúa không chỉ nội tại trong 3 ngôi Thiên Chúa quấn quýt lấy nhau mà thôi, nhưng tình yêu Chúa còn mở rộng ra với toàn thể nhân loại, với cả vũ trụ. Vì quá yêu thương nhân loại nên Chúa đã tặng ban Con Một, đó là món quà vĩ đại nhất, quý giá nhất. Và Con Chúa lại trao ban cả mạng sống để cứu độ nhân loại. Sự trao ban tất cả của Thiên Chúa đã làm nên định luật quý giá của tình yêu, đó là: yêu nhau luôn muốn trao tặng cho nhau. Khi yêu hết mình thì trao tặng tất cả.

2. TIN. Tình yêu cần mối liên hệ. Chúa yêu đã trao tặng quà thì cũng cần con người mở lòng đón nhận. Không nhận quà là chưa có tín hiệu kết nối yêu thương. Quà tặng chỉ trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương khi người nhận mở quà mà lòng rộn rã niềm vui. Cũng vậy, Thiên Chúa đã rộng lòng ban tặng Con của Ngài, thì chúng ta cũng cần mở lòng đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời mình, vào gia đình mình, đó chính là tin. Một đức tin thật tâm, một niềm tín thác trọn vẹn vào Chúa giúp chúng ta sống cuộc đời bình an, cậy trông, yêu thương.

Người ta bảo: “Đố ai định nghĩa được tình yêu.” Tình yêu không phải là điều dùng lý lẽ để giải thích, định nghĩa, nhưng là điều cần dùng trái tim để cảm nhận và dùng ý chí để sống thực hiện những nghĩa cử yêu thương hy sinh quên mình. Thế nên, tin yêu Chúa Ba Ngôi là chúng ta hân hoan sống mối liên hệ yêu thương gần gũi với Chúa và với nhau, để đời ta trở nên quà tặng tốt đẹp dâng lên Chúa và trao cho nhau. Amen.