VATICAN (Zenit.org.-Trong năm Mân Côi này, Bộ Giáo Sĩ sẽ tổ chức một tuần tỉnh tâm quốc tế cho các linh mục từ ngày 11-15/10 tại đền Thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, Pháp.

Trong thư mời, Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ đã viết tuần tỉnh tâm được tổ chức trong bối cảnh kỷ niệm năm thứ 25 triều Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II, cũng là một dịp bày tỏ "sự ràng buộc liên kết sâu xa tất cả chúng ta với vị Đại diện Chúa Kitô”.

Các linh mục sẽ đi Lộ Đức để sống lại kinh nghiệm trong Phòng Tiệc, Ðức Hồng Y nói "Tất cả những người này nhất trí tự hiến mình cho việc cầu nguyện, cùng với các người nữ và Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu" (Cv. 1:14).

Tuần tỉnh tâm với chủ đề "Totus tuus" (Tất cả là của Mẹ) sẽ bắt đầu vào chiều ngày Thứ Bảy 11/10 với một cuộc rước kiệu tới Hang Lộ Ðức nơi Mẹ hiện ra và một buổi cầu nguyrện với Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Các người tham dự sẽ được Hồng Y Castrillón và Giám mục Jacques Perrier thuộc Giáo phận Tarbes và Lộ Đức chào đón.

Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Ðường Mân côi sẽ do Ðức Hồng YJean-Marie Lustiger Tổng Giám Mục tại Balê chủ sự.

Vào ngày Chúa nhật, sẽ có một cuộc rước kiệu tới Vương Cung Thánh Ðường Mân côi và buổi đọc kinh Sáng với bài gẫm do Tổng giám mục Csaba Ternyak, thư ký Bộ Giáo Sĩ, hướng dẫn.

Hồng Y Castrilón sẽ chủ sự Thánh lễ và sẽ có truyền hình tại chỗ kết nối với Quảng Trường Thánh Phêrô lúc đọc kinh Truyền Tin vào ban trưa và nghe sứ điệp chào mừng của Đức Thánh Cha.

Muốn có thông tin đầy đủ hơn và muốn đăng ký xin xem trang Mạng của Bộ Giáo sĩ (www,clerus.org) hay là phòng thư ký tổ chức Tuần Tỉnh tâm quốc tế các Linh mục (www.orpnet,org)

Hoặc liên lạc qua địa chỉ:

Opera Romana Pellegrinaggi Via della Pigna,

13/a 00120 Vatican City, Italy

Ðiện Thoại: 39 06.69896.285

Fax: 39 06.69880.513

Ðiện Thư: totustuus@orpnet.org