VATICAN - Chiều Thứ Hai Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đi thăm khu vực hầm mộ bên dưới Đền thờ Thánh Phêrô, trong đó có mộ của Thánh Phêrô. Cùng đi với Ngài có linh mục trưởng Đền thờ là Đức Hồng Y Angelo Comastri, và các vị đứng đầu của các dự án khảo cổ học là các tiến sĩ Pietro Zander và Mario Bosco, Đức Thánh Cha đã đi qua các hầm mộ, nghe lời giải thích của các nhà khảo cổ, trước khi đến mộ của Thánh Phêrô, chính xác nằm bên dưới bàn thờ trung tâm và vòm nhà thờ.

Đức Thánh Cha Phanxicô dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Clementine, trước khi đi đến các hang Vatican, nơi đó Ngài đã kính cẩn cầu nguyện trước các mộ của các Đức Giáo Hoàng của thế kỷ 20, gồm có: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV, Đức Giáo Hoàng Piô XI, Đức Giáo Hoàng Piô XII, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Chuyến thăm kéo dài khoảng 45 phút, bắt đầu từ năm giờ chiều giờ Rôma. Trên đường ra về, Đức Thánh Cha Phanxicô chào các nhân viên thi hành công vụ, và trở về Nhà thánh nữ Martha giống như cách Ngài đã đi đến, tức là Ngài hoàn toàn đi bộ.