Xin cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioanbaotixita Phạm Minh Mẫn

Kính gởi Quý Đức Cha, Quy Đức Ông và Quý Cha,

Hôm qua ngày 23 tháng 6, Đức Hồng Y Gioanbaotixita Phạm Minh Mẫn bị tai biến mạch máu não và Ngài được đưa vào một Bệnh Viện tại Sài Gòn. Sức khỏe của Ngài khá hơn, nhưng Ngài vẫn còn ở Bệnh Viện để tiếp tục điều trị.

Kinh xin Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha cầu nguyện cho Đức Hồng Y sớm được lành bệnh.

Kính báo,

Lm Peter Võ Son

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ