VATICAN. ĐTC Phanxicô ca ngợi công trình và nhiệt liệt cám ơn Ủy ban Quốc Tế về Anh ngữ trong phụng vụ, gọi tắt là ICEL (International Commission on English in the Liturgy), đã góp phần vào đời sống cầu nguyện của các tín hữu và củng cố sự hiệp nhất của Giáo Hội.

Ủy ban ICEL được thành lập cách đây 50 năm và qui tụ đại diện của 11 HĐGM nói tiếng Anh (Úc, Canada, Anh Quốc, Ấn độ, Ailen, New Zealand, Pakistan, Philippines, Scotland, Nam Phi và Hoa Kỳ). Để đánh dấu biến cố này, Ủy ban đang nhóm họp tại Roma trong những ngày này và sáng 18-10-2013, 25 GM thành viên và chuyên gia của Ủy ban đã được ĐTC tiếp kiến.

Ngài ghi nhận rằng trong 50 năm qua, công việc của Ủy ban ICEL không phải chỉ dịch các văn bản phụng vụ ra tiếng Anh, nhưng còn góp phần vào sự tiến bộ trong việc học hỏi, hiểu và hấp thụ truyền thống bí tích của Giáo Hội. Công việc của Ủy ban đã giúp các tín hữu tham gia phụng vụ một cách ý thức, tích cực và sốt sắng, như Công đồng chung Vatican 2 đã yêu cầu.

ĐTC nói: ”Thành quả công việc của anh chị em thật là hữu ích, giúp vô số các tín hữu Công Giáo cầu nguyện và góp phần vào sự hiểu biết đức tin, thực thi chức linh mục chung của các tín hữu và canh tân năng động truyền giáo của Hội Thánh. Tất cả đều là những đề tài chủ yếu trong giáo huấn của Công Đồng”. Trong thực tế, như Đức Chân Phước Gioan Phaolô 2 đã nhấn mạnh, ”Đối với nhiều người, sứ điệp của Công đồng chung Vatican 2 được lãnh hội trước tiên nhờ cuộc cải tổ phụng vụ” (Tông thư Vigesimus quintus annus, n.12) (SD 18-10-2013)