Hôm 10 tháng 5 tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chuẩn y sắc lệnh phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục.

Lễ phong chân phước được dự kiến diễn ra ngày 19 Tháng 10 năm 2014, vào lúc kết thúc kỳ họp thứ Ba của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về gia đình.

Trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh vào chiều thứ Sáu, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ ban hành các sắc lệnh công nhận:

- Các phép lạ do lời cầu bầu của Tôi Tớ Đáng Kính của Chúa là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục (Giovanni Battista Montini ), sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại Concesio, Italia và qua đời ngày 6 tháng 8 1978 tại Castel Gandolfo.

- Các phép lạ do lời cầu bầu của Tôi Tớ Đáng Kính của Chúa là Luigi Caburlotto, linh mục triều, người sáng lập Viện các Nữ Tử Thánh Giuse; sinh ra tại Venice, Italia ngày 07 tháng 6 1817 và chết ở đó ngày 09 tháng 7 năm 1897.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa là Giacomo Abbondo, linh mục giáo phận; sinh tại Salomino, Italia ngày 27 Tháng Tám 1720 và qua đời tại Tronzano (Italy) ngày 09 Tháng 2 năm 1788.

- Các nhân đức anh hùng Tôi Tớ Chúa là Giacinto Alegre Pujals, linh mục Dòng Tên; sinh tại Terrassa Tây Ban Nha ngày 24 tháng 12 1874 và qua đời tại Barcelona ngày 10 tháng 12 năm 1930;

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa là Carla Barbara Colchen Carré de Malberg, người mẹ gia đình, là người sáng lập Hiệp hội các Nữ Tử Thánh Phanxicô đệ; sinh ra tại Metz nước Pháp ngày 08 tháng 4 năm 1829 và qua đời tại Lorry de Metz ngày 28 tháng 1 năm 1891.