Đức Hồng Y Gerhard Mueller, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã nói với báo Pháp Famille Chretienne là các quyết định về tín lý, hay ngay cả các quyết định kỷ luật về hôn nhân và gia đình không phải là những gì Hội Đồng Giám Mục một quốc gia có thể đưa ra.

“Điều này hoàn toàn là một ý tưởng chống lại tính Công Giáo của Giáo Hội” Đức Hồng Y Mueller đã nhận xét như trên khi được hỏi, “liệu một số những quyết định về tín lý hoặc những kỷ luật về hôn nhân và gia đình có thể được giao cho Hội Đồng Giám Mục?”

“Hội Đồng Giám Mục một quốc gia có thẩm quyền trên một số vấn đề, nhưng họ không phải là một huấn quyền bên cạnh Huấn Quyền chính thức của Hội Thánh, một huấn quyền trong đó không có Đức Giáo Hoàng và cũng chẳng hiệp thông với tất cả các giám mục trên thế giới”.

Cuộc phỏng vấn được Đức Hồng Y Mueller dành cho báo Famille Chretienne đã được công bố hôm thứ Năm 26 tháng 3.

Famille Chretienne đã xin phỏng vấn Đức Hồng Y Mueller, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, là Thánh Bộ được giao nhiệm vụ đề cao và bảo vệ đạo lý tinh tuyền của Giáo Hội Công Giáo, sau những sóng gió gây ra từ những lời bình luận của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám Mục Munich và Freising, đồng thời là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức. Đức Hồng Y Marx nói với các phóng viên, “Chúng tôi không phải là một chi nhánh của Rôma. Mỗi Hội Đồng Giám Mục có trách nhiệm chăm sóc mục vụ trong bối cảnh văn hóa của đất nước họ và phải rao giảng Tin Mừng trong cách thế riêng, nguyên thủy của mình. Chúng tôi không thể chờ đợi cho một Thượng Hội Đồng dạy bảo chúng tôi biết làm thế nào hình thành nên việc chăm sóc mục vụ cho hôn nhân và gia đình ở đây.”

Nhận xét của Đức Hồng Y Marx đã được đưa ra trong bối cảnh các đề nghị của một số người mong Giáo Hội cho phép những người đã ly dị và tái hôn được rước lễ. Chủ đề này đã được một số giám mục Đức, tiêu biểu là Đức Hồng Y Walter Kasper, đưa ra trong quá khứ, và đã là một chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại các Thượng Hội Đồng, và tại các cuộc gặp gỡ với chủ đề gia đình vào năm ngoái và vào mùa thu này.

Giáo huấn Giáo Hội dạy rằng hôn nhân là một bí tích vĩnh cửu không kết thúc ngay cả khi người vợ hay chồng được một thẩm quyền dân sự cho ly hôn. Trong trường hợp một hôn nhân không thành sự ngay từ đầu, hai bên có thể xin Giáo Hội tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Các tín hữu không thể tham gia vào một cuộc hôn nhân thứ hai trong khi cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn còn ràng buộc. Trong trường hợp như thế, họ đang trong tình trạng tội lỗi và không được Rước Lễ.

Trước những tuyên bố của Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, Đức Hồng Y Mueller, người từng được thụ phong linh mục tại giáo phận Mainz bên Đức, nhận xét rằng “một Hội Đồng Giám Mục không phải là một công đồng đặc biệt, hay một công đồng đại kết. Chủ tịch một Hội Đồng Giám Mục chỉ là một người điều phối kỹ thuật, và vị này không có bất cứ quyền giáo huấn nào từ danh hiệu này.”