Trong một cử chỉ đầy biểu tượng, giáo phận Rôma thông báo sẽ mở thêm cửa thánh thứ năm ngay bên trong một cư xá dành cho 180 người vô gia cư tại Rôma do Caritas giáo phận điều hành.

Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản của giáo phận Rôma, đã thông báo rằng đích thân Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chính thức mở Cửa Thánh tại Caritas Hostel vào ngày 18 tháng 12, tức là 10 ngày sau khi khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Một Cửa Thánh khác sẽ được đặt tại đền thánh Đức Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa, trên đường Via Ardeatina: một nơi tôn nghiêm rất thân thiết với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Trong Năm Thánh, ơn toàn xá được ban cho những người hành hương đi qua Cửa Thánh. Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày thứ Ba 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Chúa Nhật tiếp theo, ngày 13 tháng 12, là Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng, cửa thánh sẽ được mở tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô và tại tất cả các giáo phận trên thế giới.

Ngày 1 tháng Giêng năm 2016, cửa thánh sẽ được mở tại Đền Thờ Đức Bà Cả, và ngày 25 tháng Giêng, Lễ Thánh Phaolô Trở Lại, nhân bế mạc tuần hiệp nhất Kitô Giáo, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.