Xem hình ảnh

“Mẹ Maria, xin thương đến xứ đạo của con.
Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương.
Mẹ luôn thăm viếng, giúp đỡ mãi xứ đạo con đây.
Trong tình yêu Mẹ, liên kết muôn tâm hồn.”

Nhân dịp Tháng Mân Côi, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Texas dành trọn Tháng Mười là Tháng Mân Côi để cầu cho hòa bình thế giới, xin ơn thánh hoá, và cải thiện cho các tâm hồn, cho các gia đình trong giáo xứ qua việc thực hành:
- Cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima
- Làm giờ đền tạ Trái Tim Đức Mẹ
- Thực hiện Tràng Kinh Mân Côi Sống cho toàn thể giáo dân trong xứ.

Năm xưa Mẹ Maria đã hiện ra tại làng Fatima, Nước Bồ Đào Nha, và Mẹ đã truyền ba mệnh lệnh:
1) Ăn năn tội cải thiện đời sống
2) Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
3) Lần hạt Mân Côi

Trong nghi thức cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima, Cha chánh xứ cùng toàn thể giáo dân hiệp ý cầu xin Mẹ ban bình an đến cho thế giới và đặc biệt dâng nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.