Một trong những nhà lãnh đạo phò sinh nổi bật nhất của Mễ Tây Cơ đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc tội tham ô tiền từ tổ chức phò sự sống của mình.

Jorge Serrano Limon bị cáo buộc biển thủ quỹ của Ủy ban Pro-Life quốc gia. Đây là lần thứ ba ông bị cáo buộc tôi danh này. Hai lần đầu là vào năm 2003 và 2012. Cà hai lần trước ông đều được trắng án.

Lời buộc tội của chính phủ chống lại ông Serrano xuất phát từ một đơn khiếu nại rằng nhà lãnh đạo phò sự sống đã sử dụng kinh phí cho các hình thức ủng hộ sự sống chưa có giấy phép hoạt động của chính phủ. Đơn này được nộp vào tháng 10 năm 2015. Tuy nhiên, ông đã không bị bắt cho đến hôm 17 tháng 2 là ngày cuối cùng trong chuyến tông du Mễ Tây Cơ của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sau khi trải qua ba ngày trong tù, ông Serrano đã được tại ngoại.