Cha Tom Uzhunnalil, vị linh mục đã bị bắt giữ trong một cuộc tấn công khủng bố ở Yemen vào ngày 04 tháng 3, vẫn còn nằm trong tay các phần tử cực đoan Hồi giáo. Bề trên tổng quyền dòng Salesian (Rector Major of the Salesians) Ángel Fernández Artime đã cho biết như trên.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo dòng Salesian bác bỏ những tin đồn mà ngài gọi là “vô căn cứ” rằng cha Uzhunnalil đang bị tra tấn, và có thể ngài bị đóng đinh vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

“Không có gì cho thấy rằng điều này là đúng. Trong thực tế, không có ai được biết về số phận của ngài.”

Cha Uzhunnalil là tuyên úy của các nhà dưỡng lão ở Aden được điều hành bởi các nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái. Bốn chị đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố; và cha Uzhunnalil đã bị bắt cóc.