Lễ Thăng Thiên (Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53)
VUI TƯƠI VÀ HY VỌNG


Lời Chúa ngày lễ Thăng Thiên nói về niềm vui và niềm hy vọng. Chúa Giê-su lên trời. Các tông đồ trở về cõi thế. Chia tay đôi ngả. Nhưng không ngậm ngùi chua xót. Mà chan chứa niềm vui tươi hy vọng.

Vui tươi và hy vọng. Vì Chúa lên trời như một hoàn thành. Sau khi trải qua cuộc khổ nạn đau thương Chúa đã phục sinh. Và giờ đây lên trời vinh hiển. Thư Ê-phê-sô trình bày khá chi tiết cuộc vinh hiển của Chúa. “Đó là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh”.

Ngự bên hữu Chúa Cha. Tức là chia sẻ quyền lực và vinh quang với Chúa Cha. Ngang hàng với Chúa Cha. Tất cả mọi sự đều đặt dưới chân. Nghĩa là Chúa Giê-su thống trị vũ trụ. Mãi muôn đời. Đó là niềm vui tươi và hy vọng cho chúng ta. Vì Chúa trở thành đầu của Hội Thánh mà ta là chi thể.

Cuộc lên trời quá hiển vinh. Cuộc thành tựu đáng mơ ước. Nên các tông đồ ngây ngất trước vinh quang Chúa Giê-su đạt tới. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Và đang lúc các ông đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”.

Các tông đồ trở về tràn đầy vui tươi và hy vọng. Vì đã thấy vinh quang của Người. Vì lời hứa Người sẽ trở lại.

Vui tươi và hy vọng. Vì Chúa hứa ban Thánh Thần. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”. Quyền năng đó chính là Thánh Thần.

Vui tươi và hy vọng làm chứng cho Chúa. Như lời Chúa truyền: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, …kêu gọi họ sám hối để được tha tội.Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.

Vui tươi và hy vọng. Vì các ngài đã được chứng kiến từ đầu đến cuối tất cả những sự kiện ấy. Các ngài sẽ đi rao giảng cho muôn dân biết rõ “đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu”.

Vui tươi và hy vọng. Vì đã đến thời thiết lập vương quốc Israel mới. Thành lập nhờ phép rửa trong Thánh Thần. Phép rửa trong Thánh Thần sẽ tạo nên những con người mới. Những con người sống theo con đường Chúa Ki-tô đã đi. Và sẽ đạt đến tầm vóc viên mãn của Chúa Ki-tô.

Như thế việc Chúa Lên Trời mở ra một chân trời mới tràn đầy vui tươi và hy vọng.

Vui tươi và hy vọng. Vì Chúa Giê-su đã từ khốn cùng vươn lên vinh quang. Từ cõi chết phục sinh vinh hiển. Từ vâng phục vươn lên thống trị.

Vui tươi và hy vọng. Vì ta cũng sẽ đạt tới vinh quang của Chúa Giê-su. Vì Người là đầu chúng ta là chi thể. Đầu tiến đến đâu chi thể cũng tiến đến đấy.

Vui tươi và hy vọng. Vì số phận con người từ nay thay đổi. Không còn bị hạn hẹp trong thân phận hay chết. Nhưng mở ra đến sự sống đời đời. Không còn bị kết án vào niềm thất vọng trước một thế giới tràn đầy bất công, khổ đau, tủi nhục. Nhưng mở ra niềm hy vọng chứa chan đạt đến quê trời hạnh phúc, yêu thương. Không chỉ lãnh được phần thưởng là những gì mau tàn chóng qua. Nhưng đạt đến Thiên Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu.

Như các tông đồ sau khi được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa khải hoàn, các ông “trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”. Chúng ta cũng thế. Sau khi mừng lễ vui tươi sốt sắng. Hãy trở lại cuộc sống thường ngày với niềm vui tươi hy vọng. Hãy sống niềm vui tươi hy vọng ta đã nhận được. Đó chính là làm chứng về Chúa khải hoàn. Đó chính là loan truyền đức tin. Đó chính là qui tụ và thiết lập vương quốc Israel mới. Đó chính là đưa trần gian đến Nước Trời. Đó chính là mong chờ Chúa trở lại trong vinh quang.

Trong tâm tình vui tươi hy vọng, chúng ta hãy luôn cầu nguyện: Maranatha! Lạy Chúa Giê-su xin hãy mau đến! Amen.

+TGM.Giuse Ngô Quang Kiệt
Đan viện Châu Sơn, Lễ Thăng Thiên, 05-5-2016