Hân Hoan đón tiếp Đinh Dậu niên
Trút bỏ quá khứ chuyện ưu phiền
Tân niên muôn sắc bên thềm cũ
Khoẻ - Lạc - An - Bình truyện gia viên


*****

Tôn Thiên, Niệm Tổ (Tôn Thờ Chúa Trời - Tưởng Niệm Tổ Tiên)
Hiếu Phụ, Hòa Huynh (Hiếu Kính Cha Mẹ - Anh em hòa thuận)

******

Hoàng Hoàng Vị Tam Thiên Chúa Tể (Ba Ngôi là Chúa cả Trời Đất)
Nguy Nguy Thể Nhất Mẫu Mân Côi (Lúc nguy biến hãy lần hạt Mân Côi)

*****

Cộng Đồng Mừng Xuân Vui Hiệp Nhất
Gia Đình Đón Tết Kết Thuận Hòa

******

Cộng Đồng Đoàn Kết, Mừng Tết Đến
Gia Đình Xum Họp, Đón Xuân Sang


******

Nam Úc Lừng Danh Rượu Vang Đỏ
Việt Hương Nổi Tiếng Bánh Chưng Xanh


Jovi Miệt Dưới