Ngày 07/ 2/ 2017.-Đức Hồng Y Reinhard Marx của Tổng Giáo Phận Munich, Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục Đức, hoan nghênh tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 06 tháng 2 rằng lễ kỷ niệm 500 năm Cải Cách Tin Lành là một "cơ hội để tiến xa hơn" trong phong trào đại kết.

Đức Hồng Y Marx và Đức Giám Mục Heinrich Bedford-Strohm của Giáo Hội Tin Lành Lutheran đã cùng hội kiến với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Tòa Thánh Vatican vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm 2017. Nhân dịp này Đức Hồng Y tuyên bố:

“Cuộc họp hôm nay đã đưa lại phong trào đại kết một động lực mới”. Đức Hồng Y Marx nói thêm: "Chúng tôi có một trách nhiệm đặc biệt cho phong trào đại kết vì việc tách rời hai Giáo Hội đã khởi sự từ nước chúng tôi nên chúng tôi cần có một khởi động để công việc hoà giải được hoàn tất".

Đức Hồng Y và Đức Giám Mục Bedford-Strohm đã cùng mời Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Đức.