Sự sống và sự chết - Trình bày: Têrêsa Phương Thảo
Br. Đạt Phùng3/25/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây

See Also

3/24/2017
Thánh ca Mùa Chay: Sao đành bỏ con Chúa ơi.
Trần Văn Huyến
3/22/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Nếu Tôi Gặp Ngài - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
VietCatholic Network
3/20/2017
Thánh Ca – Niềm Vui ơn Cứu Độ - Trình bày: Ngọc Thy
Minh Trung
3/19/2017
Thánh Ca Mùa Chay – Đừng bỏ con Chúa ơi – Trình bày: Sr. Thùy Linh
Khắc Thái
3/19/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Canvê Chiều Buồn - Trình bày: Đình Trinh
Khanh Lai
3/16/2017
Thánh ca : Thánh Giuse
Trần Văn Huyến
3/13/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Trên Đỉnh Đồi Xa - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
3/11/2017
Tình Người Chuộc Tội - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy
VietCatholic Network
2/27/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Thánh Giá Nào Cho Con? Trình bày: Ca Sĩ Lệ Hằng.
VietCatholic Network
2/19/2017
Cùng Mẹ Lên Đền – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
2/14/2017
Hãy sống yêu thương – Trình bày: Đình Trinh
Br. Đạt Phùng
1/10/2017
VietCatholic Thánh Ca trên Youtube
VietCatholic Network
1/8/2017
Ngài Có Đó - Sáng tác: Ân Đức - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
12/14/2016
Chúa Hài Đồng - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
VietCatholic Network
12/11/2016
Lời Thiêng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
12/10/2016
What Child Is This? Trình bày: Ca Sĩ Lý Mai Trang
VietCatholic Network
12/10/2016
Đêm Thánh - O Holy Night - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
VietCatholic Network
10/6/2016
Dòng Đời - Nhạc: Mai Nguyên Vũ - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
8/11/2016
Chuyện Chiều Xưa - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
8/1/2016
Ave Maria – Trình bày: Tố Hằng
Minh Trung