Xem hình ảnhNhư là một phần trong việc mừng Kỷ niệm 150 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Chân phước Giáo hoàng Piô IX giao phó vào năm 1866 cho Dòng Chúa Cứu Thế với sứ mạng “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ”, Giáo xứ ĐMHCG-Garland, TX, được Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đến thánh du trong hai ngày 29 & 30/4/2017.

Linh ảnh này là một trong 12 linh ảnh đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành tại Vatican vào ngày 18/5/2016 và được gửi đi khắp các tu viện, nhà thờ và nhà nguyện do linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đảm trách.

Cuộc thánh du của Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một dịp để Gx ĐMHCG tạ ơn Thiên Chúa nhờ lời cầu bàu của Đức Mẹ về những ân huệ Thiên Chúa ban cho, cách riêng khi Giáo xứ chuẩn bị mừng kỷ niệm 25 thành lập (1993-2018).

Cũng trong dịp Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thánh du đến Giáo xứ, Cha Nguyễn Xuân Đường thuộc Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và cũng là một nhạc sĩ, đến giảng thuyết để giúp giáo dân được thêm lòng sùng kính Mẹ.