Cộng đồng CGVN Giáo phận Orange, Nam Cali mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Hình ảnh Đại Lễ tại Bren Events Center, Đại học UCI