ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC HÂN

ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC HÂN, là Thân phụ của QUÝ CHA :

- Linh Mục ÂN ĐỨC TRẦN NGỌC HOAN, Dòng Xitô Thiên Phước, Vũng Tàu

- Linh Mục PHANXICÔ SALÊSIÔ TRẦN HUY HUỀ, Dòng Xitô Phước Vĩnh, Trà Vinh

- NỮ TU TÊRÊSA HĐGS TRẦN THỊ KIM HỨA, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Nhà Lưu trú Hòa Bình.

Là ÔNG NGOẠI CỦA

- Linh Mục GB TRẦN VINH, Quản xứ Thuận Phúc, Hạt Chính Tòa, Giáo Phận Ban Mê Thuột

Là ÔNG NỘI CỦA QUÝ NỮ TU

- MONICA TRẦN NGỌC THIÊN ĐÀI, Dòng MTG Chợ Quán, TGP Saigòn

- TÊRÊSA AVILA TRẦN NGỌC MINH SA, Dòng Đaminh Rosa Lima, TGP Saigòn.

Ông cố Gioan Baotixia, nguyên là Ủy viên đặc trách Công Giáo Tiến hành, trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Châu Sơn, NK 1972–1976.

Thánh lễ được cử hành tại Thánh đường Gx.Châu Sơn- Ban Mê Thuột vào lúc 4g30 sáng ngày thứ hai 18/02/2019