Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Qua ánh sáng mạc khải của Thiên Chúa và Giáo Huấn thường xuyên của Giáo Hội, ngưòi tín hữu sẽ khám phá ra kho tàng đích thực và vĩnh cửu mai ngày trên thiên quốc. Kho tàng đó chính là sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa thông ban qua Đức Kitô.

Qua câu chuyện của người phú hộ trong phần Lời Chúa hôm nay sẽ giúp mỗi người chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về những dự tính tương lai. Với ơn Chúa, chúng ta sẽ khôn ngoan lo xây và tích lũy những kho lẫm trên trời, nơi mà mối mọt không đục khoét được.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:

Giảng viên trình bày cho chúng ta về thực tại trần thế là hư vô. Trong cuộc sống của thế giới hôm nay, phải khám phá ra con đường đưa đến sự vĩnh cửu là lợi dụng thời gian để đạt sự trường sinh bất tử.

TRƯỚC BÀI II:

Lời khuyên của thánh Phaolô rất thực tế và sống động trong thế giới hôm nay. Qua ánh sáng Phục Sinh chiếu soi, chúng ta khám phá ra đâu là kho tàng đích thực trong cuộc sống hôm nay hầu chuẩn bị cho ngày mai.

TRƯỚC BÀI PÂ:

Người phú hộ trong dụ ngôn hôm nay toan tính xây nhiều kho lẫm. Thái độ của ông là thái độ hưởng thụ. Người tín hữu chúng ta luôn được Giáo Hội nhắc nhở: đời sống con người không chỉ có đời nầy mà thôi.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý trong những lời nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các phẩm trật trong Giáo Hội, luôn hướng sứ điệp Tin Mừng đến các quốc gia nghèo đói, kém mở mang. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những cố gắng của các Giáo Hội Địa Phương, Tin Mừng sẽ đem đến cho thế giới sứ điệp khó nghèo của Đức Kitô đã sống và rao giảng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho Đức Giám Mục Giáo Phận … ơn khôn ngoan để hướng dẫn con thuyền Giáo Hội… đến bến bờ bình an. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con biết áp dụng tinh thần khó nghèo trong gia đình, biết chia sẻ với anh chị em những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi trung tớ nữ của Chúa đã qua đời, những linh hồn chúng ta phải nhớ đến trong thánh lễ tuần nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Chúa, của cải vật chất đời nầy Chúa ban cho chúng con hưởng dùng, xin cho chúng con biết xử dụng của đời chóng qua đổi lấy phần thưởng đời sau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.