THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII ,GIOAN PHAOLÔ II
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia

Cầu xin hai Thánh Giáo Hoàng
Ban cho Giáo Hội vững vàng niềm tin.
(bt)