Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Trong cuộc sống, người đời thường có khuynh hướng phân biệt xã hội thành hai hạng người xấu và tốt, bạn và thù. Kẻ xấu là người đáng xa lánh và kẻ thù thì phải oán căm sâu sắc....

Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài đã đánh đổ óc "kỳ thị". Những kẻ bị xã hội ruồng bỏ bên lề đường, Ngài đã nhận họ như bạn hữu và ước ao ngồi đồng bàn với họ. Ngài đã nhìn người đồng thời với nhãn hiệu có sẵn, nhưng bằng hình ảnh cao quý của một vị Thiên Chúa đầy tình thương. Với cái nhìn nầy, hàng rào giữa bạn và thù, giữa kẻ trên người dưới, giữa tốt và xấu sẽ được tháo gỡ trong mối giây tình yêu và sự khiêm nhường.

Với cái nhìn trên đây, tất cả mọi người đều có một danh xưng chung: Đó là anh em với nhau. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta được nhân đức khiêm hạ và trong tình yêu chúng ta sống và chia sẻ với anh chị em chung quanh tâm tình mà chính Chúa đã sống và truyền lại cho chúng ta là những môn đệ của Ngài.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀi I:
Khi chúng ta nhận thức được điều nào nên làm đẹp lòng Chúa thì chúng ta đã có một mối tương quan mật thiết đối với Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong nhận thức và tăng trưởng trong phục vụ, khi nghe bài đọc thứ I hôm nay.

TRƯỚC BÀI II:
Qua sự kiện được thánh Phaolô đề cập đến là biến cố Chúa biến hình trên núi Sinai, Ngài muốn giúp các tín hữu trong thời đại của ngài và cho chính chúng về biến cố thế mạt, Chúa quang lâm ngự đến.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Đời sống của người tín hữu luôn được tô điểm bằng những nhân đức tự nhiên như bác ái, khiêm nhường. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô đề cao tromg cách xử thế phải khiêm hạ và đầy lòng nhân đạo.

Lời Nguyện Giáo Dân.
Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Với những ưu tư và bận rộn trong cuộc sống, chúng ta quên đi những điều hay những việc đúng ra phải nhớ đến. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu được những điều nào nên thực hiện trong đời sống hằng ngày.

1. Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia luôn hướng dẫn thần dân trong quốc gia của họ sống trong yêu thương và chia sẻ cơm bánh với nhau. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho các Đấng Bậc Lãnh Đạo trong Giáo Hội Hoàn vũ, luôn học mẫu gương khiêm hạ và phục vụ của Thầy Chí Thánh Giêsu và áp dụng trong việc quản lý nguồn máy của Giáo Hội. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho giới trẻ hôm nay, khi thừa hưởng của cải vật chất, luôn nhớ đến Thiên Chúa là Đấng ban phát cho họ tài năng để tiếp tục biến đổi thế giới họ đang sống nên hoàn tốt đẹp hơn. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho thế giới luôn cảm nghiệm sâu xa tình người trong sự chia sẻ về tình thần cũng như vật chất. Với nhận thức nầy, chúng con sẽ làm cho thế giới mỗi ngày thêm xinh tươi đầy những hoa trái tình thương. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta nhớ đến những tín hữu,thân bằng quyến thuộc đã yên nghỉ, những linh hồn mồ côi, qua lời cầu nguyện và những thánh lễ chúng con dâng, Chúa ban cho các ngài được yên nghỉ trong nhà Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, thế giói chúng con đang sống còn biết bao nhiêu người, biết bao quốc gia thiếu thốn về thực phẩm, tình người. Xin cho chúng con luôn nhìn thấy những nhu cầu của tha nhân, để thông cảm và chia sẻ những gì chúng con có thể chia sẻ được. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen