Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Đức Kitô, qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta vác thập giá đi theo Ngài, nếu chúng ta muốn thực sự trở thành môn đệ Ngài. Nói cách khác, giáo huấn chính của Chúa Nhật hôm nay đó là sự "từ bỏ". Thiên Chúa biết rằng trong cuộc sống thực tế, sự từ bỏ khó có thể thực hiện, cho nên để cảnh tỉnh, Chúa Kitô đã đưa ra hai ví dụ mà chúng ta sẽ nghe hôm nay.

Với lời Chúa nhắc nhở, chúng ta sẽ thích nghi hơn với cuộc sống của chính mình. Qua sự thích nghi nầy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận thánh giá, đau khổ trong cuộc sống hằng ngày có thể xảy ra. Qua sự hiểu biết nầy, người tín hữu chúng ta sẽ không bở ngỡ chấp nhận đắng cay và bất hạnh có thể xảy ra trên bước đường chúng ta đi.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban sẽ giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn những điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta lựa chọn. Đường lối Ngài luôn tuyệt vời, với trí khôn hạn hẹp, chúng ta nhờ Thánh Linh soi giúp hiểu được ý Chúa nhiệm mầu.

TRƯỚC BÀI II:
Bức thư sắp nghe là bức thư ngắn nhất trong tất cả các thư của thánh Phaolô. Bức thư nầy diễn tả sự tế nhị của Phaolô trong cách đối xử với người khác: đó là tâm tình quảng đại, tha thứ và thông cảm.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Kitô chỉ cho các tông đồ con đường để đi theo Ngài, đó là con đường từ bỏ, quên mình trong những liên hệ thường tình và vác thập giá mà theo Ngài. Với ơn Chúa chúng ta mới có thể từ bỏ được.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Điều kiệnđầu tiên để trở thành môn đệ Đức Kitô là sự từ bỏ mình. Chúng ta chạy đến cùng Chúa, nài xin Ngài cho chúng ta ơn thánh để khôn ngoan đáp lại lời mời gọi ấy.

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, luôn được đầy Thánh Thần hướng dẫn, để Ngài trung thành với những Giáo Huấn về Đức Tin và Luân Lý. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho giới trẻ hiện nay, luôn ý thức sự kết hiệp với Chúa và Giáo Hội qua việc lãnh các phép bí tích rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng của họ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho dân Chúa luôn an vui trong đời sống cộng đoàn, xin cho chúng ta biết đem khả năng và bầu nhiệt huyết phục vụ hăng say Cộng Đoàn Xứ Đạo. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho chúng ta luôn kiếm tìm sự khôn ngoan chân thật, một tâm hồn luôn hướng đến tha nhân, trong sự chia sẻ những đắng cay của cuộc đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Thế giới đang chứng kiến chiến tranh tàn khóc... để duy trì mạng sống của dân chúng và xây dựng một tương lai tươi đẹp cho mọi người. đối thoại là phương pháp có thể chấm dứt chiến tranh bạo lực đó đây.... Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cùng ăn chay cầu nguyện xin Thiên Chúa cho dân chúng đó đây được bình an. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Trong ít giây giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư của cá nhân hay những ai nhờ chúng ta cầu nguyện cho họ......... Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Chúng con cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc sống. Xin chỉ cho chúng con cách thức phụng thờ Chúa và phục vụ anh chị em, ngõ hầu mang đến cho chúng con niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.