8. CÙNG NHAU ĐỘNG THỦHuyện quan và huyện thừa là hai tay tham ô kỳ cựu, chỉ có huyện úy (1) là thanh liêm mà thôi.

Một hôm, ba người dự tiệc nhỏ trong huyện, huyện quan và huyện thừa thì cơm rượu no đầy, trong lòng thỏa mãn, bèn kêu nhạc công đàn tấu lên nghe.

Âm nhạc du dương trầm bổng làm cho huyện quan huyện thừa tay chân ngứa ngáy múa máy quay tròn, nhưng huyện úy thì vẫn cứng nhắc ngồi một bên, nhìn mà như không thấy.

Huyện quan gọi:

- “Tại sao không động thủ ? Mau mau đến đây, cùng nhau động thủ cho mạch máu lưu thông và để giúp tiêu hóa !”

Huyện úy trả lời:

- “Ngài và huyện thừa đã động thủ rồi, nếu thêm tôi nữa thì bá tính khó mà sống nổi !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 8:

Đúng là câu trả lời thông minh và đầy trách nhiệm, thường người làm cảnh sát, công an hoặc an ninh thì rất là hống hách với dân chúng, thế mà huyện úy này lại thanh liêm, đúng là sự đời không như ta nghĩ…

Có người Ki-tô hữu được làm an ninh thôn xóm thì tưởng mình là ông trời con nên thường hay sách nhiễu bà con trong làng xóm, có người được làm trưởng thôn thì cho mình là người có quyền sanh sát, thế là hách dịch với bà con và có khi “đấu” tay đôi với cha sở của mình. Những người này lợi dụng chức quyền người đời để làm khổ bá tánh, làm khổ anh em đồng loại, và nhất là họ đã quên mất giáo lý mà họ đã được hấp thụ từ trong trứng nước ở trong thôn xóm họ đạo, cũng có nghĩa là họ ăn quả nhưng lại quên mất cây đã làm cho họ nên người…

Đức Chúa Giê-su Ki-tô lên án những ai lạm dụng quyền hành để làm khổ hạch họe anh em mình, Ngài nói vơí các môn đệ: “Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng quyền uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”.

Xét cho cùng, có quyền hành chức vụ thì rất dễ dàng phục vụ tha nhân, nếu chúng ta có sự khiêm tốn và yêu thương chân thành.

Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có tâm hồn khiêm tốn và cảm thông khi chúng ta có chức vụ cao trong xã hội và trong Giáo Hội.

(1) Quan làm việc về tư pháp thời xưa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info