9. LANG SÓI ĂN CÁ

Xảy ra nạn hạn hán, cầu mưa thì phải bày tỏ lòng thành, chiếu theo lệ là cấm mổ thịt.

Ngự sứ Lâu Sư Đức đến huyện Thiểm Tây thị sát, quan địa phương vì để nịnh nọt ông ta nên sai đầu bếp đem thịt dê để mời ông ta ăn.

Lâu Sư Đức chất vấn tên đầu bếp:

- “Tại sao chúng mày giết dê ?”

Đầu bếp trả lời:

- “Không phải giết dê, mà là lang sói cắn dê chết đấy”.

Lâu Sư Đức cười cười nói:

- “Con lang sói này ngạo mạn hiểu ngược lễ tiết”.

Một lúc sau, đầu bếp lại dọn ra một dĩa cá nướng, ngự sứ lại hỏi, đầu bếp cố ý nói:

- “Nó cũng bị lang sói cắn chết đấy”.

Lâu Sư Đức cười lớn nói:

- “Mày đúng là thằng ngốc, tại sao không nói con rái cá cắn chết nó, nói như thế thì sẽ không lộ tẩy chứ !”

(Cổ kim tiếu sứ)

Suy tư 9:

Lang sói chỉ cắn chết dê chứ lang sói không xuống hồ ao sâu để cắn chết cá, mà nếu có cắn chết cá chăng nữa thì nó cũng xơi sạch có đâu để đem rán chiên thơm phứt ngon lành !

Ma quỷ là loài lang sói trong đời sống tín ngưỡng của chúng ta, nó cắn chết đức tin của chúng ta bằng những mưu mô cám dỗ, nó cắn chúng ta chết trong những đam mê của mình…

Nhưng có một loài lang sói cũng khủng khiếp chẳng kém gì ma quỷ nó ở ngay trong mỗi người chúng ta, nó chính là lòng tham của mỗi người, lòng tham này đã biến thành lang sói nhe nanh gầm gừ khi thấy mối lợi cho mình, nó gầm gừ chực cắn khi người khác có cái mà mình không có, nó cũng lồng lộn lên cắn xé người khác khi người ấy nói đúng tim đen tham lam của mình…

Lang sói chỉ ăn dê chứ ít khi ăn cá, người có lòng lang sói thì “siêu” hơn một bậc là “ăn” và cắn cái gì cũng được miễn là có lợi cho mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info