Sức mạnh của Giáo dục là kiến tạo một xã hội huynh đệ hơn

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với những tham dự viên của Hội nghị toàn cầu về Giáo dục Công Giáo, Ngài kêu gọi họ hợp nhất các nỗ lực cố gắng tạo thành một Liên minh Giáo dục rộng lớn để đào tạo những con người trưởng thành, có khả năng vượt qua những cái nhỏ nhặt chia rẽ hầu xây dựng những mối liên hệ cho một xã hội loài người thân thiện hơn".
(Tin Vatican)

Giáo dục là một thực tế năng động, nó là một nguồn giúp con người tìm đến với ánh sáng. Đó là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh cho những tham dự viên của Hội nghị Toàn cầu về Giáo dục của Giáo Hội Công Giáo.
Trong bài nói chuyện với Đại hội đang nhóm họp tại Vatican hôm qua thứ Năm (20/2/20), Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng giáo dục là một nguồn năng lực đặc biệt, một động lực giúp tăng trưởng và phát triển toàn diện con người trên bình diện xã hội và cá nhân.

Trào lưu bảo vệ sinh thái
Đức Thánh Cha cũng cho rằng, một khía cạnh khác của giáo dục là gây ý thức và thúc đẩy một trào lưu bảo vệ hệ sinh thái cho trái đất chúng ta đang sống.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng giáo dục của người Kitô hữu đặt con người làm trung tâm, nó không thể tách rời họ ra khỏi chính họ với trái đất, ngôi nhà chung mà họ đang sống, và trên hết là khám phá và xây dựng một tình huynh đệ giữa một xã hội đa văn hóa hầu làm phong phú lẫn nhau.
Phong trào giáo dục này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng điều tất yếu là các nhà giáo dục phải có khả năng đề ra một qui trình sư phạm cho một nền đạo đức sinh thái học, giúp phát triển tình đoàn kết, trách nhiệm và chăm sóc cho nhau một cách hiệu quả dựa trên lòng thương cảm".

Một trào lưu hòa nhập
Đức Thánh Cha tiếp tục mô tả giáo dục là một tiến trình bao gồm - một sự bao gồm mọi hoạt động cho mọi người, không loại trừ ai! Con người sinh ra phải được thừa hưởng một nền giáo dục để không còn cảnh phải di dân tị nạn, thành nạn nhân của nạn buôn người, không còn bị phân biệt về giới tính, tôn giáo hay chủng tộc.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Những phát minh hiện đại tân tiến là một phần không thể thiếu trong thông điệp giáo dục Kitô giáo. Giáo dục phải cổ súy một nền hòa bình, biến mọi người thành những sứ giả hòa bình. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay nền giáo dục cũng bị khủng hoảng vì nhiều lý do...

Hiệp ước giáo dục toàn cầu
Với ý tưởng đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh với những tham dự viên rằng: Ngài cảm thấy cần phải thiết lập một ngày cho ngành giáo dục Công Giáo toàn cầu; và ngày đó được ấn định vào ngày 14 tháng 5 hàng năm. Việc tổ chức mừng ngày đó được trao cho Thánh Bộ Giáo dục Công Giáo.
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả những ai đang nắm giữ trọng trách chính trị, tài chính, tôn giáo và giáo dục hãy cùng nhau xây dựng lại hệ thống giáo dục. Mục đích, theo Đức Thánh Cha, là "làm sống lại những cam kết trước các thế hệ trẻ, một niềm hăng say tha thiết với một nền giáo dục cởi mở toàn diện hơn, có khả năng lắng nghe, kiên tâm đối thoại, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Một nền giáo dục mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới là xây dựng những con thành đạt trưởng thành, có khả năng vượt qua cái tôi nhỏ nhặt, đố kỵ hầu xây dựng những mối quan hệ tươi đẹp cho một nhân loại thân thiện hơn".
Để đạt được những mục tiêu này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chúng ta cần có lòng can đảm, một thứ can đảm dám đặt để con người làm trọng tâm.
Trong chân trời giáo dục rộng lớn này, Đức Thánh Cha khuyến khích những tham dự viên hãy hợp tác, tiếp tục hoàn thành những bước tiến thúc đẩy cho tiến tình hình thành những hiệp ước cho những năm tới, đặc biệt trong việc soạn thảo những qui luật hầu thành lập một Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục...