21. Thánh Giá như một lá cờ lớn dẫn dắt các tông đồ truyền giáo và tuyên dương chân lý, dẫn đưa người thấy sự chết như quay về, hướng dẫn người tu luyện tinh thần bền chí gắng sức, dẫn dắt người đồng trinh giữ gìn trinh khiết.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info