14. Từ trong bàn tay Thiên Chúa, theo những việc sắp xếp của Ngài mà tiếp nhận nguyên trạng không thay đổi, thì đối với việc giữ gìn sự bình an lâu dài của chúng ta mà nói: đó là phương pháp vĩ đại nhất vậy.

(Thánh Dorothy)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info