56. Tôi cứ không muốn sống bằng thuần bản tính; nhưng anh được phép chọn lựa, nếu anh là người được chọn.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info