Sau một năm đứng đầu Tổng giáo phận Dublin, Đức Tổng Giám Mục Dermot Farrell nói, “Giáo Hội đang có sự thay đổi triệt để”, chúng ta sẽ chứng kiến một sự đổi mới về năng lượng và các hình thức mục vụ mới.

“Với sự cam kết mạnh mẽ của các giáo sĩ và giáo dân, trên toàn bộ đời sống và mục vụ của các cộng đồng giáo xứ, chúng ta sẽ trải qua một sự đổi mới năng lượng và áp dụng các hình thức tiếp cận và mục vụ mới,” vị Tổng Giám Mục 67 tuổi nói với Catholic News Service. Ngài tin rằng sự thay đổi đã và đang xảy ra trong các cấu trúc của Giáo Hội trên khắp thế giới phương Tây.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đang cung cấp cho chúng ta một cách trở thành Giáo Hội, đó là con đường đồng nghị, để cùng nhau tiến bước gần nhau hơn và trở thành một Giáo Hội tràn đầy hy vọng, bất chấp nhiều thử thách.”

Lãnh đạo của giáo phận lớn nhất Ái Nhĩ Lan, với hơn 1 triệu người Công Giáo và 207 giáo xứ, đã mời gọi các tín hữu “cùng tôi bước đi cuộc hành trình này - và bước đi với hy vọng: một hy vọng giải phóng chúng ta để có thể thực hiện các thay đổi căn bản, một niềm hy vọng truyền cảm hứng để chúng ta có tham vọng và hy vọng khuyến khích chúng ta dũng cảm”.

Vào tháng 11, tổng giáo phận đã công bố “Báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Xây dựng Hy vọng”, một kế hoạch chiến lược để đổi mới mục vụ trong bối cảnh những thách thức lớn như sự sụt giảm các khoản đóng góp và số lượng các linh mục.

Ngài nhấn mạnh rằng:

“Với tư cách là một giáo phận, chúng ta cần kiểm tra xem chúng ta đã chuẩn bị tốt như thế nào để phục vụ sứ mệnh của Giáo Hội. Tất nhiên, chúng ta phải đối mặt với những thách thức to lớn. Một số hình thức của đời sống Giáo Hội có thể đang chết dần. Một khi chúng ta chấp nhận điều này, không có nghĩa là cam chịu hay bất lực, nhưng là chấp nhận những trách nhiệm mới đối với sứ mệnh truyền giáo”.

Ngài nhận xét rằng “không có kế hoạch đóng gói sẵn nào có thể dùng để giải quyết thực tế mà chúng ta đang thấy trước mắt mình”.

Trong số 312 linh mục hiện đang làm mục vụ tại Tổng giáo phận Dublin, 139 vị trên 70 tuổi, và 116 trong số 312 là các linh mục ở nơi khác đang cho tổng giáo phận mượn. Hiện tại chỉ có hai chủng sinh trong quá trình đào tạo linh mục. Theo thống kê năm 2016, là năm cuối cùng có dữ liệu, 1.1 triệu người trong tổng số 1.57 triệu dân Dublin xác định mình là người Công Giáo.

Đức Tổng Giám Mục Farrell nói: “Chúng ta không bất lực khi đối mặt với tương lai. Những thay đổi sẽ xảy ra khi chúng ta cùng làm việc với nhau như một giáo phận. Cơ cấu giáo xứ của chúng ta cần phải phù hợp với mục đích trong tương lai. Sự canh tân cần phải bắt nguồn từ việc suy tư, cầu nguyện và hoán cải, nếu nó muốn truyền cảm hứng và hỗ trợ một đức tin sống động”.

Ngài mô tả năm đầu tiên của mình trên cương vị Tổng giám mục là “khoảng thời gian tràn đầy hy vọng” vì hành trình đổi mới của tổng giáo phận, thông báo của Đức Thánh Cha Phanxicô về đường lối thượng hội đồng, và vì “chúng tôi tin rằng Giáo Hội của chúng tôi đang được thay đổi theo kế hoạch của Thiên Chúa”.

“Chúng ta cần mở ra một chương mới trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo ở Ái Nhĩ Lan. Thay đổi không bao giờ là dễ dàng, và sẽ có những xung đột, bất đồng và căng thẳng. Những vấn đề này sẽ không được giải quyết bằng lập luận hoặc sức nặng của các con số”.

Ngài cho biết hai cộng đồng quan trọng nhất trong việc truyền lại đức tin là gia đình và giáo xứ. “Những năm kinh nghiệm của tôi ở cấp giáo xứ và giáo phận đã củng cố niềm tin vào giá trị của gia đình. Chúng ta cần nhấn mạnh đến vai trò to lớn đối với việc tái truyền bá phúc âm hóa trong các giáo xứ của chúng ta, đặc biệt là trong giới trẻ và các gia đình”.

Về việc nhiều người xa lánh Giáo Hội do các vụ tai tiếng lạm dụng và mất niềm tin vào hàng giáo phẩm, ngài nói: “Chúng ta phải là một Giáo Hội biết thống hối và bảo đảm rằng không có gì chúng ta từng làm cản trở mối quan hệ giữa một cá nhân tín hữu với Thiên Chúa. Với tư cách là Tổng giám mục của Dublin, tôi ở đây để đóng vai trò của mình trong việc chữa lành những tổn thương trong quá khứ và không ngừng tiếp cận và chào đón mọi người”.
Source:Crux