Các Giám Mục các miền nói tiếng Anh gặp gỡ tại Auckland, Tân Tây Lan

Ðại diện của 11 Hội Đồng Giám Mục đã nhóm họp tại Tân Tây Lan cuối tuần qua; đây là một trong hai cuộc họp thường niên hàng năm với Uỷ Ban Phụng Vụ Quốc Tế của các nước nói tiếng Anh gọi tắt là (ICEL) nghiã là “International Commission for English in the Liturgy”.

Cơ quan truyền thông Công giáo Tân Tây Lan cho hay Ủy ban ICEL là một tổ chức bao gồm nhiều Hội Đồng Giám Mục của các nước nói tiếng Anh và dùng tiếng Anh trong phụng vụ theo nghi lễ Roma mà văn phòng đặt trụ sở ở Washington DC Hoa Kỳ. Mục đích của Ủy Ban là dịch bản văn phụng vụ chính thức của Tòa Thánh từ tiếng Latin sang Anh ngữ.

Đức Cha Denis Browne, Giám mục giáo phận Hamilton là chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Tân Tây Lan đứng ra tổ chức Đại Hội. Trong Đại hội, các Giám mục đã duyệt lại các bản văn dùng trong Thánh Lễ bao gồm các kinh Tiền tụng và các Lễ qui Thánh Thể được xử dụng tuỳ theo nhu cầu và hoàn cảnh.

Khi bản văn hoàn tất sẽ được gửi đến từng Hội Đồng Giám Mục để duyệt xét, sau đó sửa chữa đúc kết và gửi đến Ủy Ban Phụng Vụ của Tòa Thánh. Người ta hy vọng tới năm 2008 bản dịch mới bằng Anh Ngữ sẽ được hoàn chỉnh và được đem ra xử dụng.