Thứ ba sau CN I mùa Chay

Đi tìm trong tình yêu

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó” (Lc 15, 4-6)

Ngây ngất trong tình yêu không có nghĩa là ngủ quên trong đó. Mà sẵn sàng lên đường để đi tìm lại người mà mình yêu, tìm lại kho tàng quý giá của đời mình, nếu vì một lý do nào đó kho tàng đó bị thất lạc. Tâm tình này Đức Thánh Cha đọc được trong cuộc đời của Chúa Giêsu: “Hành động của Thiên Chúa giờ đây mang lấy một hình thái gây ấn tượng mạnh hơn nữa, khi trong Chúa Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa là Đấng đi theo "những con chiên lạc", là nhân loại khổ đau và lầm lạc. Khi Chúa Giêsu nói trong các dụ ngôn của Ngài về người mục tử đi tìm chiên lạc, về người đàn bà tìm đồng tiền đánh rơi, hay về người cha gặp gỡ và ôm vào lòng đứa con hoang đàng, thì tất cả những điều đó không chỉ đơn thuần là những lời nói, mà chúng giải thích cho chính sự hiện diện của Ngài và hành động của Ngài.” (ĐTC Biển Đức 16, Deus caritas est, 12)

Đọc lời của Đức Thánh Cha ở trên, tôi liền nhớ ngay tới lời của thánh I-Nhã thành Lô-yô-la: “Tình yêu phải diễn tả bằng việc làm hơn là bằng lời nói.” (Linh thao 230). Ở đây, chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa yêu con người không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Hành động dám dẹp bỏ tất cả sang một bên, để lên đường đi theo, để tìm lại đồng tiền đã mất, tìm lại con chiên bị lạc đàn: “"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” Vâng, tình yêu cần được tìm lại. Và khi đã tìm thấy thì tình yêu cần được mở tiệc ăn mừng: “Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó “

Thật là một điều đặc biệt. Đặc biệt vì Tình yêu của Chúa không chỉ mở tiệc ăn mừng, khi tìm lại được con chiên bị lạc, mà còn tình yêu đó còn không mắc cỡ, vẫn tự nhiên mở tiệc ăn mừng khi người con yêu dấu một thời bội phản, một thời tội lỗi, giờ đây đã về. Thử hỏi rằng gia đình nào và ai chúng ta lại có thể mở tiệc mời hàng xóm láng giềng tới ăn bữa tiệc, khi người anh em tội lỗi, xì ke ma túy, giết người cướp của trở về? Chúng ta có mắc cỡ không? Chúng ta có khuynh hướng cô lập người anh em tội lỗi đó không? Mắt chúng ta có còn nhìn người anh em đó bằng con mắt của tình yêu không?

Có lẽ thái độ đi tìm trong tình yêu của Thiên Chúa ở đây là bài học rất đáng giá cho mỗi người, cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi hội dòng, mỗi giáo xứ và giáo hội chúng ta.

Lạy Chúa,

Ngày xưa cũng như hôm nay, Chúa luôn đi theo "những con chiên lạc", là nhân loại khổ đau và lầm lạc chúng con, để tìm lại chiên lạc đàn, tìm lại đồng tiền đánh mất, tìm lại con người dấu yếu một thời lỗi tội. Hành động của Chúa quá đặc biệt đối với chúng con. Vì qua đó, chúng con nhận ra được bản sắc thực của tình yêu là gì. Vâng, tình yêu lên đường đi tìm, và khi tìm được tình yêu mở hội ăn mừng.

Xin Chúa giúp chúng con biết tập sống bản sắc đặc biệt này của tình yêu nhé Chúa. Amen