Ngày 30-8-2006 Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt về thăm mục vụ tại giáo xứ Mang Sơn và ban bí tích thêm sức cho 225 em thuộc giáo khu Duy Tiên.Trước đó không lâu vào ngày 20-8-2006 Đức Tổng Giuse cũng đã ban bí tích thêm sức cho 229 em của giáo khu Duy Tiên tại giáo xứ Động Linh. Đây là kết quả của sự quan tâm lo lắng hướng dẫn của cha xứ, cha phó, sự dạy dỗ ân cần của các thầy, các chú ứng sinh,các anh chị giáo lý viên.

Giáo xứ Mang Sơn
Giáo xứ Mang Sơn từ một họ lẻ bé nhỏ năm 1913 trở thành một phiên gồm 5 giáo họ: Mang Sơn, Quan Nha, Văn Tiêu, Thận Tu, Y Quan với 520 nhân danh. Lúc này cơ sở hạ tầng của giáo cứ còn rất thô sơ nhưng dưới sự lãnh đạo của cha Anrê Viên Huyền Bảo bà con giáo dân từng bước khắc phục khó khăn và đưa giáo xứ vững vàng đi lên.

Từ năm 1924 đến 1933 nhiều công trình được xây dựng sinh hoạt tôn giáo dần đi vào nề nếp. Năm 1933 cha Anrê cho khởi công xây dựng ngôi thánh đường với diện tích là 360 m vuông và công trình hoàn thành vào năm 1937. Năm 1953 chiến tranh mở rộng nên rất nhiều khó khăn ập đến, cha Anre phải chuyển đi mục vụ ở xứ khác, cộng đoàn bơ vơ không người chăn dắt, Chúa an bài đến thang 10 năm đó có cha Phêrô Đỗ Đạt Khoái về xứ Động Linh coi sóc 7 giáo xứ trong giáo khu Duy Tiên trong đó có giáo xứ Mang Sơn.

Năm 1995 cha Alphongsô được sai về coi sóc giáo khu Duy Tiên và giáo khu đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.Giáo xứ Mang Sơn không ngừng phát triển mạnh mẽ với trên 2000 nhân danh và các nhà thờ được trùng tu xây dựng ngày một khang trang đẹp đẽ. Việc sống đạo của bà con giáo dân nơi đây ngày càng đạo đức và luôn thực thi tinh thần bác ái Kitô giáo trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày lễ ban bí tích thêm sức cho các em tại Mang Sơn là ngày trọng đại,ngày lễ ngày hội lớn của toàn thể giáo khu Duy Tiên. Đức Tổng cùng quý cha đã về đây mang Chúa Thánh Thần đến trên mỗi người dân và như thế từ nay giáo dân nơi đây sẽ phát triển không ngừng bởi sự quan tâm của Đức Tổng, cha Chính xứ, cha phó và những người đang hết mình vì nứơc Chúa.