Vatican: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã yêu cầu Đức Hồng Y Dòng Tên Albert Vanhoye, cựu Thư Ký Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng sẽ giảng tuần tĩnh tâm mùa Chay cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Triều.

Trong thời gian từ ngày Chúa Nhật 10/2 đến ngày thứ Bảy 16/2 Đức Thánh Cha và Giáo Triều sẽ tĩnh tâm Mùa Chay. Đức Hồng Y Vanhoye người Pháp sẽ đặt trọng tâm các bài tĩnh tâm vào chủ đề lấy trong Kinh Thánh, Thư Gởi Tín Hữu Do Thái chương 4 câu 14: “Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin”

Trong tuần Tĩnh Tâm, Đức Thánh Cha sẽ không có các buổi triều yết cũng như buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần.

Đức Hồng Y Vanhoe, là thành viên của Ủy Ban Kinh Thánh từ năm 1984-1990 và là thư ký của Ủy Ban này từ năm 1990-2001, và dịp này Cha Vanhoye, Dòng Tên đã làm việc gần gũi với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và cũng là Chủ Tịch của Ủy Ban Kinh Thánh.

Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Cha Vanhoye vào Hồng Y Đoàn vào năm 2006 vì công sức đóng góp nổi bật cho Giáo Hội.