Thánh lễ sáng Chúa Nhật 16/11 tại Thái Hà


Thánh lễ sáng Chúa Nhật 16/11 tại Thái Hà


Kẻ mặc áo đen là người nghiện ngập tiến vào nhà thờ để phá phách


chiếc xe lạ đến đậu tại xứ Thái Hà lúc giáo xứ bị tấn công.