PARIS (Zenit.org).- Một vị hướng dẫn Tĩnh Tâm tại Pháp trình bày rằng dầu ý niệm nhịn ăn hầu như gây sợ hải, sự ăn chay sinh nhiều hoa quả và sự cải thiện chân chính.

Jean Christophe Normand làm việc với những người tỉnh tâm tại các đan viện Biển Đức, mặc dầu ông chỉ là một người giáo dân và là một người cha trong gia đình.

Ông nói rằng sự ăn chay là một yếu tố chìa khóa trong sự gặt hái những hoa quả thiêng liêng từ những tuần tỉnh tâm. Sứ điệp của Đức Biển Đức XVI về Mùa Chay năm nay cũng tập trung về sự ăn chay.

Việc làm này kéo theo “một sự cải thện chân chính trên bình diện thiêng liêng,” và công nhận rằng “những hoa quả thì khác biệt” tùy theo mỗi người. Nhưng, “điều rõ ràng là sự ăn chay có những câu giải đáp.”

Ông Normand khẳng định rằng sự ăn chay chuẩn bị một “sự cải thiện đích thực trên bình diện thiêng liêng.”

Ông ghi nhận kinh nghiệm của ông với những người đi tỉnh tâm, và nói rằng họ đang tìm kiếm, nhưng không phải luôn luôn có khả năng cho sự tìm kiếm của họ một cái tên. “Đối mặt nhu cầu thay đổi, sự ăn chay cống hiến những phương tiện để đi bước này,” ông Normand nói. “Trong ngày chúng tôi từ giả nhau chúng tôi thực hiện một sự đánh giá. Lúc đó [những người tỉnh tâm] có khả năng đặt một cái tên cho điều họ đã tìm kiếm. Những hoa quả tùy thuộc mỗi người, nhưng sự kiện là việc ăn chay cống hiến những câu trả lời.”

Ông nói tiếp sự ăn chay cũng giúp chiến thắng một “sự sợ túng thiếu.” Ông nói rằng những người tỉnh tâm được khuyến khích khi họ công nhận rằng có thể từ chối chính mình.

Ông giải thích: “Cuối cùng, điều này ban một sự tin tưởng rất cá nhân: Thân xác tôi có những nguồn lợi để sống [qua những thời kỳ thiếu thốn!”

Người Normand thừa biết rằng sự ăn chay không phải là cái gì tự nhiên, vì “ý niệm nhịn ăn luôn luôn gây nên nhiều âu lo.”

Nhưng, ông nói tiếp, “bằng cách chấp nhận một thái độ khiêm nhượng, chúng ta từ bỏ sự ham muốn của chúng ta đối với quyền lực. Chúng ta hiểu điều gì thật cần thiết trong cuộc sống chúng ta và cái gì không. Trong sự cố gắng thực hiện nội quan (introspection) và không dính líu với cái gì, chúng ta hiểu cái gì là thái quá trong cuộc đời chúng ta.”

Và, người hướng dẫn tỉnh tâm, nói thêm, sự ăn chay cởi mở người ta với nhau: “Người ta không ăn chay cho chính mình. Sự ăn chay cởi mở một người với những kẻ khác và với sự sống bác ái. Vì lẽ này, chúng tôi đề nghị cách có hệ thống, cuối buổi tỉnh tâm, xin [những người tỉnh tâm) dâng một món quà, ủng hộ một công trình.

“Như vậy chúng ta sống trọn vẹn những đoàn sủng liên kết với sự sống Chúa Kitô. Thêm vào niềm vui của hạnh phúc thể lý, chúng ta cảm nghiệm niềm vui được hiệp thông với anh chị em chúing ta.”