FLORIDA - Chúa nhật 5 tháng 7 năm 2009, Lễ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Bổn Mạng Giáo Xứ, nên hôm nay là một ngày vui lớn của giáo xứ qua 3 sự kiện:

- Giáo xứ mừng lễ bổn mạng;
- Giáo xứ mừng đón cha phó xứ mới về nhận nhiệm sở;
- Giáo xứ chào đón tân Ban Chấp Hành của Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2009-2011

LM Nguyễn văn Chiến
Sau bao ngày trông đợi, giáo xứ đã có được cha phó xứ về phụ giúp trông coi giáo xứ. Đó là cha Anrê Nguyễn Văn Chiến. Cha không xa lạ gì với giáo xứ vì trước đây, mỗi tháng một lần khi cha chánh xứ bận đi cử hành thánh lễ tại Winter Haven, cha đã có đến giúp giáo xứ, nhưng lần này không còn như xưa nữa, cha sẽ ở lại hẳn với giáo xứ.

Trong thánh lễ lúc 12 giờ 30, cha chánh xứ cũng đã giới thiệu tân Ban Chấp Hành của Hội Đồng Mục Vụ nhiệm Kỳ 2009-2011. Tân Ban Chấp Hành gồm có:
Chủ Tịch: Ô. Chu Quang Điện;
Phó Chủ Tịch: Bà Cát Tường Vân;
Thơ Ký HĐMV: Cô Bùi Mỹ Linh;
Ban Giáo Dục Kitô Giáo: Sơ Tuyết Mơ;
Ban Phụng Vụ: Ô. Lê Tiến Long;
Ban Văn Hóa/Truyền Thông: Ô. Võ Duy Linh;
Ban Xã Hội: Ô. Nguyễn Vũ Nhạ;
Ban Đời Sống Tông Đồ: Ô. Lê Michael Quang;
Ban Kiến Thiết/Bảo Trì: Ô. Trần Công Minh.

Nhân dịp này, giáo xứ có tổ chức một buổi picnic, đánh dấu một ngày vui chung. Bà con đã đến dự đông đảo.