VINH - Những ngày qua, Giáo Hội Công Giáo và những ai yêu chuộng công lý, hoà bình không khỏi bàng hoàng trước hành động bắt bớ, đánh đập các linh mục và một số anh chị em giáo xứ Tam Toà. Một hành động đi ngược lại với cam kết quốc tế và thậm chí đi ngược lại chính sách của chính quyền Việt Nam về quyền tự do tôn giáo của người dân.

Trước hành động tàn bạo của chính quyền, công an tỉnh Quảng Bình và đáp lại lời mời gọi của bề trên giáo phận, các giáo hạt, giáo xứ trong giáo phận đã có những hoạt động cụ thể để cùng với giáo phận, cách riêng là với anh chị em giáo xứ Tam Toà vượt qua đau thương, thử thách.

Riêng tại giáo xứ Thượng Nậm, Cha xứ cho treo trước thánh đường câu: “CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ EM GIÁO XỨ TAM TOÀ BỊ CÔNG AN BẮT GIỮ VÀ ĐÁNH ĐẬP”.

Trong mỗi thánh lễ ngài mời gọi mỗi người giáo dân hiệp ý cầu nguyện cho giáo phận cũng như anh chị em giáo xứ Tam Toà, đồng thời Ngài đọc và đưa lên bảng tin những tin tức mới nhất liên quan về giáo xứ Tam Toà để mỗi người được biết. Qua đó mọi người hiểu và rất bức xúc trước cảnh đối xử tàn bạo của chính quyền, công an Quảng Bình đối với các linh mục và anh chị em giáo xứ Tam Toà. Đặc biệt, tối chủ nhật ngày 02-8-09, hầu hết giáo dân trong giáo xứ đã quy tụ về nhà thờ xứ để hiệp dâng thánh lễ, sau đó thắp nến chầu thánh thể cầu nguyện cho anh chị em giáo xứ Tam Toà. Mặc dù thời gian thánh lễ và chầu thánh thể rất dài, (từ 17h30 – 22h) nhưng mọi người tham dự trang nghiêm, sốt sáng.

Vì máu của các linh mục và anh chị em giáo dân đã đổ ra trên mảnh đất Tam Toà, vì sự hiệp nhất của mỗi người bước theo chân Chúa, chúng ta tin rằng, Tam Toà sẽ là nơi được Thiên Chúa chúc phúc.

Xin Chúa thương ban sức mạnh, lòng can đảm để mọi người tin Chúa, đặc biệt là anh chị em giáo xứ Tam Toà kiên tâm giữ vững niềm tin của mình, hầu vượt qua những đau thương thử thách.