Tin ngắn (CatholicCulture.org) – Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã kết thúc phiên họp khoáng đại hôm 16 tháng 8 bằng một bản tuyên bố về tình trạng “đói khát” Thánh Thể Chúa Kitô vẫn còn xảy ra ở châu Á. Ở một số quốc gia (như Indonesia, Cambodia, Lào và những nơi khác), tình trạng đói khát này là do thiếu linh mục và nhu cầu cần có nhiều nỗ lực hơn trong công tác phúc âm hóa. Nơi một số quốc gia khác (như Trung quốc và Việt Nam) tình trạng đói khát này bị trầm trọng thêm, do những hạn chế về tự do thờ phượng, và trong một số trường hợp (xảy ra tại Ấn độ và Pakistan) do bạo lực công khai nhắm vào người theo Kitô giáo.

Trong một diễn từ đọc trước hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, Hồng y Francis Arinze, cựu bộ trưởng Thánh bộ Phụng tự của Tòa thánh, đã cảnh giác chống lại những người nhân danh “hội nhập văn hóa” để triệt để áp dụng đường lối phụng tự theo “phong cách cá nhân.” Tuy nhiên, Trong bản tuyên bố kết thúc hội nghị, các giám mục kêu gọi đưa âm nhạc và biểu tượng Á châu vào phụng vụ; các ngài nói rằng như thế sẽ “làm cho lễ nghi của chúng ta tạo được âm vang tận đáy tâm hồn châu Á.”

Liên Hội đồng Giám mục Á châu cũng khuyến khích thành lập các nhóm nhỏ để cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh, ngoài ra còn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về công tác đối thoại với các tôn giáo khác.