CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG

Nhận được tin:
Linh Mục Michael Mai Khải Hoàn

Được anh chị em bầu làm Tân Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ (Nhiệm Kỳ 2010-2014).
Thánh Lễ Nhậm Chức của Tân Ban Điều Hành Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ được cử hành
tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange California, do Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương chủ tế ngày 18.9.2010.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang luôn đồng hành cùng Cha Tân Chủ Tịch
và Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn CGVNHK Miền Tây Nam trong trách nhiệm và phục vụ mới.

Cũng xin tri ân Cha Cố Nguyên Chủ Tịch:
Phêrô Đinh Ngọc Quế
Mặc dù tuổi thọ đã cao, song vẫn hết lòng và tận tình phục vụ dân Chúa trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thay mặt cho Liên Đoàn, xin chúc mừng Cha Niên Trưởng Michael, Tân Chủ Tịch và cám ơn Cha Cố Phêrô.

Thay mặt Liên Đoàn CGVN HK
Chủ Tịch Liên Đòan CGVN Hoa Kỳ