Thông Báo của Văn Phòng Chủ Tịch Liên Đoàn - Kết Quả Bầu Cử
Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam – Hoa Kỳ
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ


Linh Mục Trưởng Ban Bầu Cử Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc, sau cuộc kiểm phiếu công khai với sự hiện diện của đông đủ thành viên vào lúc 6 giờ chiều ngày Chúa Nhật 14 tháng 8, 2011, tại Giáo Xứ St. Ann, Tacoma, WA, đã thông tin và gởi kết quả bầu cử chính thức về Văn Phòng Chủ Tịch Liên Đoàn: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, đắc cử.

Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Giuse Nguyễn Thanh Liêm hiện đang thăm viếng mục vụ tại Giáo Xứ Good Shepherd, San Diego, California, đã gọi điện thoại đến ngài để chúc mừng.

Trong thời gian sắp tới, Cha Chủ Tịch sẽ bàn giao công việc và trách nhiệm với Đức Ông Chủ Tịch tân cử, và ngài sẽ nhậm chức chính thức trong Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Emmaus IV – tại Houston, Texas, vào ngày 27 tháng 10, 2011.

Ngày 14/8/2011