Trong niềm tin yêu và hy vọng Chúa Kitô Phục Sinh
Xin kính báo :
Linh mục Inhaxiô Nguyễn Thới Hòa
đã qua đời lúc 2 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2011
tại Giáo Xứ Xóm Chiếu
Hưởng thọ 76 tuổi.

Cha Inhaxiô sinh ngày 3 tháng 3 năm 1935, tại Sài Gòn
Hạt Trường Hạt Xóm Chiếu
Chánh Xứ Giáo Xứ Xóm Chiếu.

Nghi thức tẩm liệm lúc 15 giờ 00, Chúa Nhật 2 tháng 10 năm 2011
Thánh lễ an táng vào lúc 8 giờ ngày Thứ Sáu 7 tháng 10 năm 2011
tại Thánh Đường Giáo Xứ Xóm Chiếu
Số 92B/20 Bis đường Tôn Thất Thuyết Q.4 TP.HCM
Hòa táng tại Nghĩa Trang Đa Phước

Kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ
Quý Ông Bà, Anh Chị em và cộng đoàn hiệp thông, thêm lời cầu nguyện
cho Cha Inhaxiô sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
Xin chân thành cảm tạ.