Eustace Mita, chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Đức Giáo Hoàng, nói rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Trung Đông và lời kêu gọi xây dựng lại các nhà thờ Công Giáo trong khu vực, cũng như thông điệp của ngài về một cộng đồng Kitô hữu thống nhất, đã ảnh hưởng đến công việc được thực hiện bởi Quỹ Đức Giáo Hoàng.

Hôm 28 tháng 4, Quỹ Đức Giáo Hoàng cho biết họ sẽ phân phối 9.2 triệu đô la tài trợ cho các giáo phận ở 64 quốc gia trong năm tới.

Các khoản tài trợ năm nay sẽ tài trợ cho việc xây dựng và sửa chữa các nhà thờ và trường học, các sáng kiến về môi trường và giáo dục trẻ em có nhu cầu, trong số các dự án khác. Quỹ Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô vào đầu năm nay cho việc xây dựng lại các nhà thờ ở Trung Đông như một yếu tố định hướng trong các khoản tài trợ năm nay.

Sứ mệnh của Quỹ Đức Giáo Hoàng, có trụ sở tại Philadelphia, là phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo Hội Công Giáo Rôma thông qua “đức tin, năng lượng và nguồn lực tài chính”.

“Đức Thánh Cha đã xác định những vấn đề cấp bách trên toàn thế giới, và Quỹ Đức Giáo Hoàng cam kết làm việc cần mẫn để giải quyết các ưu tiên của ngài. Đó là giúp đỡ, giáo dục, chữa lành và nuôi sống những người có nhu cầu”, Đức Hồng Y Sean O'Malley, chủ tịch Quỹ Đức Giáo Hoàng cho biết như trên trong cuộc họp Ban quản trị.

“Ngoài việc cung cấp cho những nhu cầu cơ bản này của con người, Quỹ Đức Giáo Hoàng còn giúp tạo ra cơ sở hạ tầng vật chất để cho phép các tín hữu lãnh nhận các bí tích và thực hành Đức tin Công Giáo của họ”.


Source:National Catholic Register